Đi ô tô từ Hà Nội vào Đà Nẵng mất bao lâu?

Đi ô tô từ Hà Nội vào Đà Nẵng mất 13 tiếng

Bạn có thể đi theo đường Quốc Lộ 1A / AH1 hoặc kết hợp với đường Hồ Chí Minh