Danh sách các di tích – danh thắng được công nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Mảnh đất Quảng Bình với hơn bốn trăm năm hình thành và phát triển tự hào mang trong mình những giá trị lịch sử lâu đời, gắn liền với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của dân tộc ta. Đồng thời, Quảng Bình cũng là miền đất của địa linh nhân kiệt, phong thủy hữu tình, nơi giao thoa, hội tụ của nhiều nền văn hóa giúp ngành du lịch Quảng Bình phát triển. Điều đó được thể hiện qua hệ thống “kho tàng” rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 51 di tích cấp quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh.

Xin giới thiệu danh sách các di tích, danh thắng đã được công nhận trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch, Thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy. Mỗi di tích là một dấu vết của lịch sử, một nền văn minh mang ý nghĩa to lớn của những chiến công hay nét cổ kính của lối kiến trúc xưa. Chúng ta hãy cùng nhau tìm về một phần linh hồn của quê hương đất nước mà các di tích trên chính là những chứng nhân lịch sử. “Uống nước nhớ nguồn” chính là một cốt cách cao đẹp của tâm hồn Việt.

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

LOẠI HÌNH

1. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Quảng Bình Quan

Phường Đồng Hải

Di tích lịch sử

2.

Thành Đồng Hới

Phường Đồng Hải

Lịch sử và kiến trúc

3.

Cửa Nhật Lệ

Phường Đồng Hải và xã Bảo Ninh

Di tích – Danh thắng

4.

Bến đò và tượng đài Mẹ Suốt

Xã Bảo Ninh và phường Đồng Hải

Di tích lịch sử

5.

Khảo cổ Bàu Tró

Phường Hải Thành

Di tích khảo cổ

6.

Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Quảng Bình (6 -1957)

Thành phố Đồng Hới

Di tích khảo cổ

7.

Trận địa pháo lão dân quân Đức Ninh

Xã Đức Ninh

Di tích lịch sử

8.

Khu Giao tế Quảng Bình

Xã Đức Ninh

Di tích lịch sử

9.

Luỹ Đào Duy Từ

Thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh

Di tích lịch sử

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Tháp chuông nhà thờ Tam Toà,Tháp nước, cây đa Chùa Ông

Phường Đồng Hải

Chứng tích tội ác chiến tranh

2.

Sở chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình

Bắc Nghĩa

Di tích lịch sử

3.

Nhà lao Đồng Hới

Phường Đồng Hải

Di tích lịch sử

4.

Trận địa pháo binh Quang Phú

Xã Quang Phú

Di tích lịch sử

5.

Chiến khu Thuận Đức

Xã Thuận Đức

Di tích lịch sử

6.

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (thời kỳ 1965 – 1973)

Phường Đồng Sơn

Di tích lịch sử

7.

Trận đánh biệt kích đêm 30/6/1964 ở Đồng Thành

Phường Hải Thành

Di tích lịch sử

8.

Trận công đồn Bình Phúc

Phường Đức Ninh Đông

Di tích lịch sử

2. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Đình Hoà Ninh

Xã Quảng Hoà

Di tích lịch sử

2.

Đình Phù Trịch

Xã Quảng Lộc

Di tích lịch sử

3.

Đình Lũ Phong

Phường Quảng Phong

Di tích lịch sử

4.

Đình Minh Lệ

Xã Quảng Minh

Di tích lịch sử

5.

Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc

Xã Quảng Lộc

Di tích lịch sử

6.

Di tích Mai Lượng

Xã Quảng Sơn

Di tích lịch sử

7.

Bến phà Gianh

Phường Quảng Thuận và phường Quảng Phúc

Di tích lịch sử

8.

Đình Tượng Sơn

Phường Quảng Long

Di tích lịch sử

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Đình làng La Hà

Xã Quảng Văn

Di tích Lịch sử – Văn hoá

2.

Đình Thuận Bài

Phường Quảng Thuận

Di tích lịch sử

3.

Truy Viễn Đường

Xã Quảng Lộc

Di tích lịch sử

4.

Di tích lịch sử cách mạng Trung Thôn

Xã Quảng Trung

Di tích lịch sử

5.

Vụ thảm sát B52

Xã Quảng Sơn

Di tích lịch sử

6.

Đình làng Thọ Linh

Xã Quảng Sơn

Di tích lịch sử

7.

Trận chiến thắng Phù Trịch – La Hà

Xã Quảng Lộc

Di tích lịch sử

3. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Lăng mộ Hồ Hồng (Hồ Cưỡng)

Xã Nhân Trạch

Di tích lịch sử

2.

Làng chiến đấu Cự Nẫm

Xã Cự Nẫm

Di tích lịch sử

3.

Khu danh thắng Lý Hoà

Xã Hải Trạch và xã Thanh Trạch

Di tích – Danh thắng

4.

Đình Lý Hoà

Xã Hải Trạch

Di tích Kiến trúc

5.

Bến phà Gianh

Xã Hạ Trạch và Thanh Trạch

Di tích lịch sử

6.

Ga Kẻ Rấy

Thị trấn Hoàn Lão

Di tích lịch sử

7.

Các trọng điểm trên đường 20 Quyết Thắng: – Km 10.5 – Km 14 trọng điểm Trà Ang – Km 16.5 hang 8 TNXP

Xã Tân Trạch

Di tích lịch sử

8.

Khu vực: – Bến phà Xuân Sơn – Động Phong Nha

Xã Sơn Trạch

Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)

9.

Hang Tám Cô

Xã Tân Trạch

Di tích lịch sử

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Chùa Quan Âm Tự

Xã Đức Trạch

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật – Tôn giáo

2.

Lăng mộ danh tướng Cần Vương Lê Mô Khải

Xã Hạ Trạch

Di tích Lịch sử – Văn hoá

3.

Thành Lồi Cao Lao Hạ

Xã Hạ Trạch

Di tích Lịch sử

4. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Làng chiến đấu Cảnh Dương

Xã Cảnh Dương

Di tích lịch sử

2.

Đình Đông Dương

Xã Quảng Phương

Di tích lịch sử

3.

Chiến khu Trung Thuần

Xã Quảng Lưu và xã Quảng Thạch

Di tích lịch sử

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Đền Liễu Hạnh Công chúa

Xã Quảng Đông

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật – Tôn giáo

2.

Hoành Sơn Quan

Xã Quảng Đông

Di tích lịch sử

3.

Đình làng Lộc Điền

Xã Quảng Thanh

Di tích Lịch sử – Văn hoá

4.

Lăng mộ Danh nhân văn hoá – Nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh

Xã Quảng Lưu

Di tích Lịch sử – Văn hoá

5.

Chùa Ngọa Cương

Xã Cảnh Hóa

Di tích lịch sử

6.

Miếu Nam Lãnh

Xã Quảng Phú

Di tích lịch sử

7.

Chùa Phật Bà, Miếu Thành Hoàng Làng và Miếu Cao Các Mạc Sơn

Xã Quảng Tùng

Di tích lịch sử

8.

Đình Vịnh Sơn

Xã Quảng Đông

Di tích kiến trúc nghệ thuật

5. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Mộ và nhà thờ Đề đốc Lê Trực

Xã Tiến Hoá

Di tích lịch sử

2

Hang Lèn Hà

Xã Thanh Hóa

Di tích lịch sử

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Di tích Bãi Đức

Xã Hương Hoá

Di tích lịch sử

2.

Hang lèn Đại Hoà

Xã Đồng Hoá

Di tích lịch sử

3.

Nhà cụ Lê An và hang Cây Lội

Xã Tiến Hoá

Di tích Lịch sử – Văn hoá

4.

Hang Minh Cầm

Xã Phong Hoá

 

5.

Chùa Lèn Bụt

Xã Cao Quảng

Di tích lịch sử

6.

Xưởng chế tạo vũ khí Trần Táo

Xã Đồng Hóa

Di tích lịch sử

6. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Hang động: – Xã Hoá Thanh (hang Thanh Lạng tổng kho X47) – Xã Hoá Tiến (hang Xăng dầu, hang Chỉ huy, hang Hậu cần của Bộ chỉ huy 559)

Xã Hoá Thanh + Hoá Tiến

Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)

2.

Các trọng điểm trên đường 12A: – Bãi Dinh – Đồi 37,Cha Lo, Cổng Trời… -La Trọng – Ngầm Khe Ve – Ngầm Rinh

 

Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt

Xã Minh Hoá

Di tích lịch sử

2.

Đồi Cha Quang

Xã Dân Hoá

Di tích lịch sử

7. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Nhà nhóm thôn Trung

Xã Võ Ninh

Di tích lịch sử

2.

Luỹ Đào Duy Từ (Luỹ Đầu Mâu)

Xã Vĩnh Ninh

Di tích lịch sử

3.

Bến phà Long Đại

Xã Xuân Ninh + Hiền Ninh

Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)

4.

Bến phà Quán Hàu

Xã Võ Ninh + Thị trấn Quán Hàu

Di tích lịch sử

5.

Lăng mộ Hữu Quân Đô thống Chưởng phủ sự Lê Sỹ

Xã Võ Ninh

Di tích lịch sử

6.

Khu vực Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh 559: – Hội trường Bộ Tư lệnh – Nhà thờ họ Nguyễn – Nhà thờ họ Trương – Phòng khách Bộ Tư lệnh 559

Xã Hiền Ninh

Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1.

Núi Thần Đinh

Xã Trường Xuân

Di tích lịch sử

2.

Làng chiến đấu Hiển Lộc

Xã Duy Ninh

Di tích lịch sử

3.

Tiếng bom cây đa Lộc Long

Xã Xuân Ninh

Di tích lịch sử

4.

Nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Xã Vạn Ninh

Di tích Lịch sử – Văn hoá

5.

Địa đạo Văn La

Xã Lương Ninh

Di tích lịch sử

6.

Làng chiến đấu Quảng Xá

Xã Tân Ninh

Di tích lịch sử

7.

Vụ thảm sát chợ Gộ

Xã Vĩnh Ninh

Di tích lịch sử

8. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1.

Chùa An Xá

Xã Lộc Thuỷ

Di tích lịch sử

2.

Chiến thắng Xuân Bồ

Xã Xuân Thuỷ

Di tích lịch sử

3.

Miếu Thành Hoàng Mỹ Thổ – Trung Lực

Xã Tân Thuỷ

Di tích lịch sử

4.

Lăng Mộ Nguyễn Hữu Cảnh

Xã Trường Thuỷ

Di tích lịch sử

5.

Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh

Xã Trường Thuỷ + Phong Thủy

Di tích lịch sử

6.

Vụ thảm sát Mỹ Trạch

Xã Mỹ Thuỷ

Chứng tích tội ác chiến tranh

7.

Trạm thông tin A72

Xã Ngân Thuỷ

Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)

8.

Trận địa Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy

Xã Ngư Thuỷ Trung

 

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định công nhận

1.

Xã Chiến đấu Hưng Đạo

Xã Sen Thuỷ

Di tích lịch sử

2.

Lăng mộ TBĐCĐHS Võ Xuân Cẩn

Huyện Lệ Thuỷ

Di tích lịch sử

3.

Nơi thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình

Xã Văn Thuỷ

Di tích lịch sử

4.

Đền thờ Dương Văn An

Xã Lộc Thuỷ

Di tích lịch sử

5.

Lăng mộ Trung binh hầu Trần Bình Ngũ

Xã Trường Thủy

Di tích lịch sử

6.

Trận tập kích chợ Chè

Xã Hồng Thủy

Di tích lịch sử

 

Nguồn: quangbinh.gov.vn