Các con của Mẹ Suốt?

Mẹ Suốt sinh năm 1908 tại xã Bảo Ninh, Mẹ sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo, thuở nhỏ đã phải đi ở đợ suốt 18 năm.

Sau Cách mạng tháng 8, bà mới lấy chồng, làm nghề chèo đò kiếm sống.

Bà sinh ra 3 người con, 2 gái, 1 trai.

  • Trần Hùng (Con út)
  • Trần Thị Loan (Con thứ 2)
  • Trần Thị Huế (Con thứ 3)
  • Trần Thị Thái (Con đầu)