Nguồn gốc tên gọi sông Nhật Lệ

Sông Nhật Lệ còn có tên là Đại Uyên được đổi thành sông Nhật Lệ và có tên gọi trong dân gian trong khoảng 1069-1075 cho đến nay.

Cửa Sông Nhật Lệ trong buổi sớm bình minh

Sông Nhật Lệ được lý giải là “sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời”.