Từ Quảng Bình trở ra có bao nhiêu tỉnh?

Từ Quảng Bình trở ra có 26 tỉnh, chia làm 3 vùng rõ rệt bao gồm 19 tỉnh thuộc Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 10 tỉnh thuộc Vùng đồng bằng Sông Hồng và 14 tỉnh thuộc Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Miền Trung..

Quảng Bình luôn được xem là khúc ruột miền trung, nơi có bề ngang hẹp nhất, cầu nối hai đầu đất nước với nhiều chiến tích lịch sử oai hùng cùng nhiều điểm thăm quan hấp dẫn chiều lòng nhiều du khách mỗi khi du lịch Quảng Bình.

Khu vực miền bắc có 3 điểm cực đó là Cực tây A Pa Chải ở Điện Biên, Cực Bắc cột mốc 428 ở Hà Giang và Cực Đông ở Quảng NInh có 2 điểm trên đất liên ở Mũi Gót ở phường Trà Cổ thuộc Thành Phố Móng Cái và một điểm ngoài biển là mũi Sa Vĩ.

Vùng Miền núi phía Bắc và trung du còn được chia thành hai khu vực nhỏ đó là Tây Bắc Bộ và Đông Bắc bộ, nơi có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng.

Đồng bằng sông Hồng là vùng hạ lưu của sông Hồng và sông Thái Bình ở miền Bắc Việt Nam, vùng đất này bao gồm 10 tỉnh, trong đó có 2 thành phố trực thuộc Trung ương, 8 tỉnh và 11 thành phố. Đây là khu vực có mật độ dân cư đông đúc nhất Việt Nam.