Giá vé tham quan Động Phong Nha?

Giá vé tham quan Động Phong Nha là 150.000 VNĐ/ 01 người lớn.

Ngoài ra bạn phải sử dụng thêm dịch vụ thuyền rồng Phong Nha từ bến thuyền vào đến cửa hang động Phong Nha

Hiện nay giá vé thuyền rồng được quy định: 360.000 VNĐ/ 01 thuyền/ 12 người.

Mẫu giá vé đang áp dụng như sau: