Cảm nhận bài thơ Mẹ Suốt?

Mỗi lần nghe lại bài thơ “Mẹ Suốt” của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của cố Nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, tôi và rất nhiều bạn bè không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại một thời đạn bom ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc ta. Theo giọng ngâm tôi thấy mình như được về bên mẹ trên dòng sông Nhật Lệ thân thương.

Cảm nhận bài thơ Mẹ Suốt

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dòng sông Nhật Lệ đã trở thành đường thủy thuận lợi cho việc chở quân, vận chuyển lương thực, vũ khí cho tiền tuyến lớn. “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, mẹ Suốt đã “đánh giặc” bằng việc làm tưởng như đơn giản là đưa bộ đội qua sông. Nhưng không phải như vậy. Hành động của mẹ đã trở thành biểu tượng của sự nhẫn nại, bền lòng mà các bà mẹ Việt Nam đã đóng góp trong công cuộc kháng chiến của dân tộc.