Thanh Hóa đến Quảng Bình bao nhiêu km?

Thanh Hóa đến Quảng Bình là 347km đi khoảng 6 tiếng rưỡi đồng hồ là đến nơi, vị trí chính xác hơn từ Tp Thanh Hóa đến Tp Đồng Hới là 350KM.

Thanh Hóa đến Quảng Bình bao nhiêu km

Thông thường mọi người đều di chuyển qua đường Quốc Lộ 1A do quãng đường khá xa sẽ có nhiều hơn những rủi ro.