Gan chi gan rứa mẹ nờ nghĩa là gì?

Gan chi gan rứa mẹ nờ nghĩa là gì? đây là một câu thơ trong bài thơ về Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu, người chèo đò đưa bộ đội qua sông trong thời kì chống Mỹ.

Xin mời bạn tham khảo dịch nghĩa ngôn ngữ địa phương sang phổ thông đoạn trích sau:

BẢN GỐC

Gan chi gan rứa, mẹ nờ ?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai ?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn được chút tài đò đưa

Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò …

BẢN DỊCH

Gan gì gan thế, mẹ ơi?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ gì ai ?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn được chút tài đò đưa

Tàu bay nó bắn sớm trưa

Thì tôi cứ việc nắng mưa đưa đò …