Động Phong Nha được ai phát hiện và khám phá?

Động Phong Nha được người Chăm phát hiện từ thời xa ơi là xa, xưa hơn Diễm.

Bằng chứng là các văn tự ngôn ngữ Chăm trên vách đá trong Động Phong Nha có niên đại tương đương thời Vương quốc Chăm Pa.

Vậy là câu hỏi ai đã tìm và khám phá ra Động Phong Nha? đã được giải đáp có bằng chứng.