Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu Huyện?

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu Huyện – Các Huyện của tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình có 6 huyện, 1 Thành Phố Đồng Hới và 1 Thị xã Ba Đồn