Quảng Bình có dân tộc nào?

Quảng Bình có dân tộc nào nhỉ. Trên mảnh đất Quảng Bình hiện nay có tất cả 24 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Dân tộc Kinh chiếm phần lớn nhất lên đến 97%.

Dân tộc thiểu số chiếm số nhỏ nhất là Dân tộc Chứt và Bru-Vân Kiều, trong đó có những nhóm tộc chính như: dân tộc Arem, dân tộc Mày, dân tộc Rục, dân tộc Sách, dân tộc Khùa, dân tộc Mã Liềng, dân tộc Ma Coong, dân tộc Trì… họ sinh sống chủ yếu ở Tuyên Hóa, Minh hóa khu vực miền núi và một số xã vùng sâu ở Bố Trạch, Lệ Thủy và Quảng Ninh. Các dân tộc thiểu số còn lại với số người không nhiều như: Thổ, Mường, Tày, Thái, Pa cô…

Một ngôi nhà của người Rục ở Tuyên Hóa Quảng Bình năm 1937

Thêm chút thông tin cho bạn là hiện nay Quảng Bình có 6 tôn giáo khác nhau, trong đó Công giáo là nhiều nhất với trên 100.000 người, kế đến là Phật giáo gần 800 người. Các tôn giáo khác có ít người như đạo Tin Lành có 16 người, đạo Cao Đài có 1 người, đạo Phật Giáo Hòa Hảo có một người và Hồi Giáo có 2 người.