Giá vé tham quan Động Tiên Sơn

Giá vé tham quan Động Tiên Sơn 2018 được quy định như sau:

Giá vé tham quan Động Tiên Sơn 2018

Phụ lục giá vé tham quan Động Tiên Sơn:

  • Người lớn: 80.000 vnđ/ 01 khách/ 01 lượt
  • Trẻ em: 40.000 vnđ/ 01 khách/ 01 lượt

Thuyền rồng tham quan Động Tiên Sơn: 360.000 vnđ/ 01 thuyền/ 12 khách kèm áo phao